Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Nghereviewer mô tả thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập được và dưới đây là cách chúng tôi thu thập thông tin cũng như cách sử dụng thông tin này.  

1. Thông tin cá nhân được thu nhập như thế nào?

Sau khi đăng ký nhận bản tin, sẽ có form yêu cầu nhập thông tin liên lạc và địa chỉ email,… Khi đã được thu thập thông tin cá nhân, bạn sẽ được Nghereviewer.com cung cấp đầy đủ dịch vụ, những thông báo mới nhất, đầy đủ nhất của Nghereviewer

2.Thông tin được thu thập khi nào?

Thông tin được thu thập khi và chỉ khi bạn đăng ký nhận bản tin định kỳ từ Nghereviewer.

3. Thời gian thông tin được lưu trữ?

Thông tin được lưu trữ kể từ khi bạn bắt đầu là thành viên của chương trình nhận thông báo của Nghereviewer cho đến khi thành viên hủy đăng ký hoặc khi thành viên yêu cầu xóa thông tin đăng ký.

4. Thông tin được thu thập để làm gì ? 

Thông tin của người dùng được thu thập nhằm mục đích sau :

  • Cung cấp các dịch vụ đến Người Tiêu Dùng;
  • Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa Người Tiêu Dùng và Nghereviewer;
  • Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy, chiếm đoạt tài khoản người dùng của Người Tiêu Dùng hoặc các hoạt động giả mạo Người Tiêu Dùng;
  • Liên lạc và giải quyết khiếu nại với Người Tiêu Dùng;
  • Xác nhận và trao đổi thông tin về giao dịch của Người Tiêu Dùng
  • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

5. Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận được thông tin cá nhân của Người Tiêu Dùng

Người Tiêu Dùng đồng ý rằng, trong trường hợp cần thiết, các cơ quan/ tổ chức/cá nhân sau có quyền được tiếp cận và thu thập các thông tin cá nhân của mình, bao gồm:

  • Ban quản trị Nghereviewer.
  • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website Nghereviewer
  • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định tại quy chế hoạt động

6. Các bên thứ ba

Nghereviewer không trao đổi, không bán, không chuyển giao thông tin của khách hàng cho bất kì bên thứ 3 nào khác. 

7. Các chương trình liên kết

Nghereviewer có những chương trình liên kết với bên thứ 3 trên Blog với những sản phẩm, những dịch vụ khuyến mại của bên thứ 3. Các trang web từ bên thứ 3 tuyệt đối bảo mật thông tin khách hàng. Chính vì vậy, những trách nhiệm có trong nội dung trang web liên kết sẽ không phải là trách nhiệm của Nghereviewer.

8. Chương trình quảng cáo của Google

Trên Nghereviewer có thể sử dụng quảng cáo Google AdSense hoặc có thể đăng tải Blog. Ở đây, Google chính là một nhà cung cấp thứ 3, dùng cookie để phục vụ cho việc quảng cáo. Trường hợp người dùng không muốn dùng cookie của Google có thể truy cập các chính sách bảo mật quảng cáo và mạng nội dung của Google để lựa chọn không tham gia.

Trên đây là những thông tin về chính sách bảo mật của Nghereviewer. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu có bất kỳ thắc mắc nào về chính sách bảo mật này.